16 Μαΐ 2009

Aντισυνταγματική η διάκριση στους τόκους οφειλών δημοσίου-ιδιωτών

«Αντισυνταγματική και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, είναι η σχετική νομοθετική διάταξη του Κώδικα Νόμων περί δικών του δημοσίου, που προβλέπει ότι για τις οφειλές του Δημοσίου, το επιτόκιο θα είναι μικρότερο από το γενικώς ισχύον», έκρινε με την υπ΄αριθμ. 1663/2009 απόφασή της η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Ειδικότερα, ο τόκος (νόμιμος και υπερημερίας), που υπολογίζεται στις απαιτήσεις του δημοσίου από τους πολίτες είναι 10%. Αντίθετα, ο τόκος στις απαιτήσεις των πολιτών κατά του δημοσίου είναι 6%.

Η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε ότι «η διάταξη του άρθρου 21 του Κώδικα Νόμων περί δικών του δημοσίου αντίκειται στις διατάξεις των άρθρων 4 παράγραφος 1 του Συντάγματος (περί ισότητας) και 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, δεδομένου μάλιστα, ότι το Δημόσιο δεν επικαλείται, ούτε αποδεικνύει την ύπαρξη κάποιου λόγου δημοσίου συμφέροντος, που θα δικαιολογούσε τη διαφοροποίηση του ύψους του επιτοκίου, νόμιμου και υπερημερίας, το οποίο αφορά τις οφειλές του Δημοσίου και του αντίστοιχου επιτοκίου, που αφορά τις οφειλές των ιδιωτών».

Πηγή: express