23 Μαΐ 2009

Φοροδιαφυγή: Πώς επιχειρήσεις ¨κλέβουν¨ ΦΠΑ

Απάτη «Καρουζέλ»: Αγαθά διακινούνται από το ένα κράτος στο άλλο, από όπου και επιστρέφουν χωρίς να καταλήξουν σε κάποιο χρήστη

Πολλές επιχειρήσεις με διάφορα συστήματα και μηχανισμούς καταφέρνουν να μην καταβάλλουν τον οφειλόμενο ΦΠΑ ή να εισπράξουν παράνομα επιστροφή ΦΠΑ.

Κυρίως χρησιμοποιούν την απάτη τύπου «Καρουζέλ» -την κυκλική απάτη- με την οποία ίδια αγαθά, κυρίως κινητά τηλέφωνα, κοσμήματα, εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, κυκλοφορούν από το ένα κράτος στο άλλο, από όπου και επιστρέφουν χωρίς να καταλήξουν σε κάποιο χρήστη.

Η πρακτική αυτή προϋποθέτει τρεις εμπόρους εγγεγραμμένους στα μητρώα ΦΠΑ σε δύο κράτη-μέλη. Πρόκειται για εξαφανισμένους ή ενδιάμεσους ή μεσάζοντες εμπόρους ή διοργανωτές των κυκλωμάτων (Καρουζέλ). Πρωταγωνιστής είναι ο εξαφανισμένος έμπορος που αγοράζει από το εξωτερικό χωρίς ΦΠΑ και μεταπωλεί στην εθνική αγορά εισπράττοντας ΦΠΑ που δεν αποδίδει ποτέ.

Δεν υποβάλλει δηλώσεις ή υποβάλλει μηδενικές ή ανακριβείς και μπορεί να διαθέσει τα προϊόντα του στην ελληνική αγορά ακόμα και σε πολύ χαμηλές τιμές, δηλαδή με ζημία. Κυρίαρχο ρόλο παίζει και ο «αχυράνθρωπος», που δεν ασκεί πραγματικές δραστηριότητες ούτε διαθέτει μόνιμη εγκατάσταση, και σε καμία περίπτωση δεν τον ενημερώνουν για την πραγματική ταυτότητα αυτών που τον χρησιμοποιούν, δηλαδή αυτών που κινούν τα νήματα, των πρωταγωνιστών.

Πηγή: Ημερησία