17 Μαΐ 2009

Στο στόχαστρο οι «ασυνεπείς» της περαίωσης

EIΔIKH λίστα όπου θα περιέχονται οι χιλιάδες επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι σπεύδουν μεν να ενταχθούν στην περαίωση αποκλειστικά και μόνο για να μην ελεγχθούν από την εφορία αλλά στη συνέχεια αποφεύγουν να καταβάλουν τα οφειλόμενα ποσά, θα καταρτίσει το Yπουργείο Οικονομικών. Στόχος είναι να καταπολεμηθεί η συγκεκριμένη οδός φοροδιαφυγής που εκτιμάται ότι ακολουθούν πολλοί φορολογούμενοι.

Σε πρώτη φάση πάντως, έως το τέλος Ιουλίου οι ΔΟΥ προγραμματίζουν να καλέσουν περίπου 180.000 επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες να προσέλθουν για να περαιώσουν τις εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις τους για τα έτη 2000-2006, καταβάλλοντας πρόσθετους φόρους που κυμαίνονται από 200 έως 600 ευρώ για κάθε ανέλεγκτη χρήση. Οι αρχές προσδοκούν με το μέτρο αυτό σε δημόσια έσοδα περί τα 850 εκατ. ευρώ.

Περισσότερα...