16 Μαΐ 2009

Χρειάζεται μια νέα φορολογική μεταρρύθμιση

Γράφει ο ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ

Η μεταρρύθμιση του φορολογικού μας συστήματος είναι ένα θέμα που συζητείται έντονα τα τελευταία 30 χρόνια και είναι πλέον απαίτηση όλης της κοινωνίας. Αρκετές αλλαγές που έγιναν πριν και μετά την ένταξη της Ελλάδας στην ΟΝΕ ήταν αναμφισβήτητα σημαντικές και βελτίωσαν πολλές πλευρές της φορολογίας, δεν άλλαξαν όμως ριζικά το γενικότερο τρόπο λειτουργίας του φορολογικού συστήματος.
Σε μια εποχή που οι οικονομικές συνθήκες αλλάζουν δραματικά και οι νέες τεχνολογίες έχουν μεταβάλει τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων και τη ζωή των πολιτών χρειαζόμαστε μια νέα πιο ριζική προσέγγιση, πράγμα που θα διευκολύνει την θεσμική σύγκλιση με άλλες χώρες της ΕΕ. Ακόμα περισσότερο θα προετοιμάσει καλύτερα τη χώρα μας για την Οικονομική Διακυβέρνηση της Ευρωζώνης, φάση που αναπόφευκτα θα καταστεί αναγκαία τα επόμενα χρόνια.

Περισσότερα...