24 Μαΐ 2009

Φιλόδοξο σχέδιο για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων ισχύος 400 MW στις στέγες κατοικιών

EΩΣ και τα 400 MW υπολογίζεται ότι μπορεί να φθάσει η εγκατεστημένη ισχύς από μικρά φωτοβολταϊκά συστήματα που θα τοποθετηθούν στις στέγες των κτιρίων. Σύμφωνα με υπολογισμούς των αρμόδιων υπηρεσιών του Yπουργείου Ανάπτυξης, τις οποίες συντονίζει ο γενικός γραμματέας αρμόδιος για θέματα Ενέργειας Κωστής Μουσουρούλης, κατ' αρχήν στόχος του προγράμματος είναι η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε μονοκατοικίες. Και τούτο διότι υπάρχουν περιορισμοί που σχετίζονται με το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τη χρήση της ταράτσας των πολυκατοικιών, οι οποίοι είναι βέβαιο ότι σε πρώτη φάση τουλάχιστον θα δημιουργήσουν περιπλοκές. Εξάλλου λόγω της περιορισμένης απόδοσης των συγκεκριμένων συστημάτων δεν είναι εφικτή η κάλυψη των αναγκών του συνόλου των ενοίκων μιας πολυκατοικίας και ως εκ τούτου προβλέπεται ότι ένας μόνο θα είναι ο ιδιοκτήτης κάθε συστήματος και η σύνδεση στην περίπτωση των πολυκατοικιών θα αφορά το κοινόχρηστο ρολόι.

Πάντως με δεδομένο ότι το κτιριακό απόθεμα της χώρας υπολογίζεται σε περίπου 3,2 εκατ. κτίρια εκ των οποίων τα μισά είναι μονοκατοικίες, υπολογίζεται ότι έως το τέλος του 2010 είναι εφικτός ο στόχος της τοποθέτησης συστημάτων που αντιστοιχούν σε περίπου 400 MW. Η ισχύς αυτή αντιστοιχεί σε μια μεσαία θερμική μονάδα ηλεκτροπαραγωγής.

Πηγή: express