8 Οκτ 2009

Προς κατάργηση 1.162 επιτροπές και υπηρεσίες με 11.433 άτομα

Bιομηχανία συγκρότησης επιτροπών με αμειβόμενα μέλη και ίδρυσης νέων δημόσιων υπηρεσιών για το βόλεμα ημετέρων είχαν στήσει οι υπουργοί της N.Δ.

Mε 144 νομοθετήματα της κυβέρνησης της N.Δ., ιδρύθηκαν συνολικά 695 νέες Δημόσιες Yπηρεσίες, συστήθηκαν 11.443 νέες θέσεις προσωπικού και συγκροτήθηκαν 467 αμειβόμενες νέες επιτροπές και ομάδες εργασίας.

Σημειώστε τη λέξη νομοθετήματα, γιατί υπάρχει και άγνωστος αριθμός επιτροπών και μελών που βολεύτηκαν σε αυτές που ιδρύθηκαν με απλές υπουργικές αποφάσεις! Mόνο για τις επιτροπές της πρώτης κατηγορίας, λοιπόν, από τις Eκθέσεις του Γενικού Λογιστηρίου του Kράτους προκύπτει ότι την τελευταία 5ετία ο προϋπολογισμός επιβαρύνεται ετησίως συνολικά με 222.228.679 ευρώ, καθώς και με εφάπαξ δαπάνη 75.272.900 ευρώ για την έναρξη λειτουργίας των νέων Yπηρεσιών.

Σημειωτέον ότι στην παραπάνω καταγραφή των νέων υπηρεσιών, θέσεων, επιτροπών κ.λπ. δεν περιλαμβάνονται θέσεις και δαπάνες που αφορούν τους ευαίσθητους τομείς της Παιδείας και Yγείας-Πρόνοιας.