8 Οκτ 2009

Απόφαση ΣτΕ για την απαλλαγή φόρου για την αγορά πρώτης κατοικίας

«Ναι» στην φοροαπαλλαγή για την αγορά πρώτης κατοικίας από έγγαμα ζευγάρια, ανεξάρτητα εάν πριν από το γάμο, ένας από τους δύο είχε αγοράσει πρώτη κατοικία και είχε απαλλαγεί από τους φόρους, λέει το Β΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) με απόφασή του.

Επικαλούμενοι το άρθρο 21 του Συντάγματος οι δικαστές του Β΄ Τμήματος του ΣτΕ, δικαίωσαν οικογενειάρχη ο οποίος ζητούσε να του επιστραφεί ο φόρος για την αγορά πρώτης κατοικίας και συγκεκριμένα διαμερίσματος 93 τ.μ..

Αντίθετα, η αρμόδια εφορία είχε κρίνει ότι για τον συγκεκριμένο φορολογούμενο δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Ν. 1078/2980 για την χορήγηση δεύτερης απαλλαγής για την αγορά πρώτης οικογενειακής κατοικίας. Και αυτό διότι, η σύζυγός του πριν από τον γάμο είχε αγοράσει πρώτη κατοικία και είχε τύχει απαλλαγής από τον φόρο. Το ακίνητο που αγόρασε εκποιήθηκε αργότερα σε τρίτους.

Το ΣτΕ, ωστόσο, κρίνοντας με βάση τις συνταγματικές επιταγές απεφάνθη ότι «οι έγγαμοι δικαιούνται απαλλαγής από τον φόρο μεταβιβάσεως ακινήτων, για την απόκτηση οικογενειακής στέγης, χωρίς να λαμβάνεται υπ ‘όψιν απαλλαγή από τον φόρο αυτό, της οποίας είχε τύχει ένας από τους συζύγους πριν από τον γάμο». Και αυτό, συνεχίζει η δικαστική απόφαση, γιατί, «ο άγαμος δεν τελεί υπό τις αυτές συνθήκες με τον έγγαμο ή την οικογένεια και, συνεπώς, η απαλλαγή, της οποίας είχε τύχει, υπηρετούσε, όταν είχε δοθεί, πάντως, διαφορετικό σκοπό».