16 Οκτ 2009

Φαγητό μιας οικογένειας με 500 $ την εβδομάδα και φαγητό με 1,23 $ την εβδομάδα

Το φαγητό των 500 δολλαρίων την εβδομάδα :

Το φαγητό του 1,23 δολλαρίου την εβδομάδα
:


πηγή