22 Οκτ 2009

Οκτώ αλλαγές στη φορολογία, ανατροπές σε ακίνητα, εισοδήματα, μερίσματα

Στις αρχές Νοεμβρίου ξεκινάει η διαβούλευση για την αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος. Κοινωνικοί και παραγωγικοί φορείς μέσω του διαδικτύου θα μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους, που θα αποτελέσουν τη βάση του κοινωνικού διαλόγου που θα ακολουθήσει. Το σχέδιο που εξετάζει το οικονομικό επιτελείο, περιλαμβάνει:

1. Νέα προοδευτική, τιμαριθμοποιημένη φορολογική κλίμακα. Όσο πιο μεγάλο εισόδημα έχει κάποιος, τόσο πιο πολύ φόρο θα πληρώνει. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται να επανέλθει ο χαμηλός συντελεστής 15% για το πρώτο κλιμάκιο εισοδήματος πάνω από το αφορολόγητο όριο που είχε καταργήσει η Ν.Δ.

Είναι πιθανόν, ο συντελεστής 15% να εφαρμόζεται στο κλιμάκιο από τα 12.000 έως τα 14.000 ή 15.000 ευρώ και ο ανώτατος φορολογικός συντελεστής 40% να επιβληθεί για το κλιμάκιο εισοδήματος άνω των 60.000 ευρώ αντί των 75.000 ευρώ που ισχύει σήμερα.

2. Κατάργηση αυτοτελούς φορολόγησης των εισοδημάτων. Εξαιρέσεις θα υπάρξουν μόνο για τους τόκους των καταθέσεων και για ορισμένες κατηγορίες κοινωνικών βοηθημάτων.

3. Περικοπή φοροαπαλλαγών.

4. Εφαρμογή αυστηρότερου πλαισίου φορολογικών ελέγχων με την καθολική εφαρμογή του «πόθεν έσχες».

5. Φορολόγηση των μερισμάτων με βάση τη φορολογική κλίμακα.

6. Κατάργηση του ΕΤΑΚ από το 2010 και προοδευτική φορολόγηση της μεγάλης ακίνητης περιουσίας με αναμόρφωση του αφορολογήτου ορίου.

7. Επαναφορά του φόρου κληρονομιάς και γονικής παροχής με αυξημένο αφορολόγητο όριο.

8. Λογιστικό προσδιορισμό όλων των εισοδημάτων.