29 Οκτ 2009

Τιμές - «φαρμάκι» στην Ελλάδα

Η Ελλάδα είναι, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσίευσε η κοινοτική στατιστική υπηρεσία Γιούροστατ, μία από τις ακριβότερες κοινοτικές χώρες στα βασικά είδη διατροφής (τιμές 2008).

Εντύπωση προκαλούν οι διαφορές των τιμών σε ορισμένα προϊόντα στην Ελλάδα και σε άλλες ανάλογου βιοτικού επιπέδου χώρες-μέλη όπως είναι η Ισπανία και η Πορτογαλία. Στη χώρα μας ορισμένες τιμές είναι υπερδιπλάσιες των πορτογαλικών ή/και ισπανικών. Ετσι, ένα κιλό ρύζι στην Ελλάδα κοστίζει (μέση τιμή) 2,46 ευρώ, ενώ το ίδιο κοστίζει στην Ισπανία 1,23 ευρώ και στην Πορτογαλία 1 ευρώ. Ακόμη, ένα λίτρο φρέσκο γάλα κοστίζει στην Ελλάδα 1,31 ευρώ ενώ στην Ισπανία 0,94 ευρώ και στην Πορτογαλία 0,80 ευρώ. Το εθνικό μας προϊόν, το ελαιόλαδο, κοστίζει το λίτρο 5,71 ευρώ ενώ στην Ισπανία και την Πορτογαλία 3,41 και 4,74 ευρώ αντίστοιχα.