28 Οκτ 2009

Δέκα προτάσεις για φορολόγηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

ΔEΣMH δέκα μέτρων για το φορολογικό σύστημα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων προτείνει ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς με επιστολή του προς τον υπουργό Οικονομικών Γιώργο Παπακωνσταντίνου και τον υφυπουργό Φίλιππο Σαχινίδη. Ο Εμπορικός Σύλλογος προτείνει παρεμβάσεις στη φορολόγηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων όπως:

– Ενιαία κλίμακα φορολογίας εισοδήματος με ανώτατο συντελεστή το 25%.

– Επαναπροσδιορισμό προς τα κάτω των συντελεστών φορολογίας κερδών των ατομικών επιχειρήσεων, των ελεύθερων επαγγελματιών και των αυτοαπασχολούμενων εμπόρων.

– Κατάργηση του ΚΒΣ με ειδικές προτάσεις για τη μεταβατική περίοδο.

– Αλλαγή του τρόπου ελέγχου των επιχειρήσεων με πάγιες και συνοπτικές διαδικασίες όχι πέραν της τριετίας - εφαρμογή ετήσιου προελέγχου με ηλεκτρονικές διασταυρώσεις στοιχείων.

– Ιδιαίτερα φορολογικά κίνητρα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ιδιαίτερα για τη μεταβίβαση οικογενειακών επιχειρήσεων σε μέλη της οικογένειας.

– Κατάργηση καταχρηστικών πρακτικών από τις τράπεζες, επαναπροσδιορισμός δανειακών υποχρεώσεων και ανασχεδιασμός του Τειρεσία.

– Επαναπροσδιορισμό τεκμηρίων, καθιέρωση τεκμηρίων πλούτου και κατάργηση έκτακτων εισφορών για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις.

– Ενίσχυση της απασχόλησης με φοροελαφρύνσεις για τις επιχειρήσεις που τη στηρίζουν.

– Μείωση αντικειμενικής αξίας των εμπορικών ακινήτων και τη μη εφαρμογή του ΦΜΑΠ για ιδιοχρησιμοποιούμενες επαγγελματικές εγκαταστάσεις.

– Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς σημειώνει, ότι η κυβέρνηση οφείλει να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της για την οικονομία, να δώσει κίνητρα και να ενισχύσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που κινδυνεύουν από τις δυσκολίες ρευστότητας.