16 Φεβ 2009

Ο,τι πρέπει να ξέρετε για το Δελτίο Αποστολής


Το Δελτίο αποστολής αποτελεί το μοναδικό συνοδευτικό στοιχείο κατά την διακίνηση των αγαθών. Θεωρείται ως ένα από τα σημαντικότερα παραστατικά και έχει ιδιαίτερη σημασία όσον αφορά τον φορολογικό έλεγχο (προληπτικό και τακτικό).

Το Δελτίο αποστολής είναι δυνατό να εκδοθεί ανάλογα με τις ανάγκες των συναλλαγών, είτε ως απλό δελτίο αποστολής (Δ.Α.), είτε ως συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής (Σ.Δ.Α.), είτε συνενωμένο με οποιοδήποτε άλλο φορολογικό στοιχείο αξίας (τιμολόγιο, αποδείξεις λιανικής πώλησης, αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, εκκαθάριση).

Εκδίδεται σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης είτε τα αγαθά διακινηθούν, είτε όχι, ενώ αντίθετα δεν εκδίδεται για τη λιανική πώληση αγαθών, εφόσον αυτά δεν διακινηθούν από τον πωλητή ή με δική του ευθύνη.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.