11 Φεβ 2009

Αρειος Πάγος: Δεν θα αποζημιώνονται οι ασφαλισμένοι για κλοπή αν δεν λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα

Το Α1 Πολιτικό Τμήμα του Αρείου Πάγου δικαίωσε ασφαλιστική εταιρεία η οποία αρνήθηκε να αποζημιώσει βιοτεχνία ενδυμάτων από τον κίνδυνο της κλοπής, καθώς ο εκπρόσωπος της βιοτεχνίας δεν συμμορφώθηκε προς τις υποδείξεις της ασφαλιστικής εταιρείας για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας.
Οι αρεοπαγίτες αναφέρουν ότι εξαιρούνται από την ασφαλιστική κάλυψη οι κίνδυνοι που πραγματοποιήθηκαν από δόλο ή βαριά αμέλεια. Και προσθέτουν ότι βαριά θεωρείται η αμέλεια όταν η συμπεριφορά του ασφαλισμένου αποκλίνει από αυτήν του μέσου επιμελούς ανθρώπου, δηλαδή όταν από μεγάλη αδιαφορία ή απερισκεψία δεν προέβλεψε «τη επέλευση του ζημιογόνου αποτελέσματος ή προέβλεψε μεν το ενδεχόμενο επελεύσεώς του, ήλπιζε όμως ότι θα το αποφύγει και έτσι δεν έλαβε τα κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή του