9 Φεβ 2009

Αρειος Πάγος: Η υπηρεσιακή απόδοση υπερτερεί των άλλων κριτηρίων κατά τις απολύσεις

Το Β' Τμήμα του Αρείου Πάγου έκρινε ότι το κριτήριο της υπηρεσιακής απόδοσης υπερέχει των άλλων κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη κατά τις απολύσεις και με το σκεπτικό αυτό απέρριψε αίτηση μάγειρα αθηναϊκού ξενοδοχείου που ζητούσε να ακυρωθεί η απόλυσή του.

Η ξενοδοχειακή εταιρεία αποφάσισε να προβεί σε απολύσεις για οικονομοτεχνικούς λόγους και απέλυσε 50χρονο μάγειρα του οποίου η κόρη σπούδαζε και η γυναίκα του δεν εργαζόταν. Αντίθετα, παρέμειναν στην επιχείρηση νεότεροι συνάδελφοί του με λιγότερες οικογενειακές υποχρεώσεις.

Συγκεκριμένα, ο Α.Π. έκρινε ότι ο απολυθείς υπερείχε καταφανώς των άλλων συναδέλφων του ως προς τα οικονομικοκοινωνικά κριτήρια, την αρχαιότητα και εμπειρία, όμως, οι συνάδελφοί του που παρέμειναν στην εργασία υπερείχαν ως προς το κριτήριο της «υπηρεσιακής απόδοσης», καθώς διέθεταν πτυχίο της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων διετούς φοίτησης το οποίο ήταν ανώτερο από εκείνο που είχε ο απολυθείς μάγειρας.

Αναλυτικότερα, η απόφαση του Α.Π. καταλήγει ότι «οι μη απολυθέντες μάγειροι διέθεταν πτυχίο της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων διετούς φοιτήσεως, το οποίο ήταν ανώτερο εκείνο του αναιρεσιβλήτου, δηλαδή υπερείχαν ως προς το κριτήριο της υπηρεσιακής απόδοσης, το οποίο υπερτερεί έναντι των κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων».