16 Φεβ 2009

Προγράμματα απασχόλησης του ΟΑΕΔ θα διεκπεραιώνονται και στα ΚΕΠ

Οι διοικητικές διαδικασίες που αφορούν τα προγράμματα απασχόλησης του ΟΑΕΔ, θα διεκπεραιώνονται πλέον και στα ΚΕΠ, μετά από Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπέγραψαν η υπουργός Απασχόλησης Φάνη Πάλλη - Πετραλιά και ο υφυπουργός Εσωτερικών Χρήστος Ζώης.

Σχετικά με τη διαδικασία, γίνεται γνωστό ότι το έντυπο της αίτησης για κάθε πρόγραμμα απασχόλησης, θα συμπληρώνεται μέσω διασύνδεσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας των ΚΕΠ e-kep, με το ηλεκτρονικό σύστημα του ΟΑΕΔ. Σημειώνεται μάλιστα, ότι για κάθε πρόγραμμα απασχόλησης του ΟΑΕΔ που θα υλοποιείται με ηλεκτρονική αίτηση μέσω των ΚΕΠ, ο ΟΑΕΔ οφείλει να ενημερώνει την Διεύθυνση Οργάνωσης & Λειτουργίας των ΚΕΠ του Υπουργείου Εσωτερικών, δέκα (10) ημέρες πριν από την έναρξη κατάθεσης των σχετικών αιτήσεων και να αποστείλει στην υπηρεσία αυτή, εντός της ίδιας προθεσμίας, υπόδειγμα του τύπου της αίτησης που θα χρησιμοποιηθεί μαζί με οδηγίες, για την συμπλήρωσή της και ορισμό του χρόνου, εντός του οποίου θα γίνεται η κατάθεση των αιτήσεων.

Πηγή: ΑΠΕ 16/02/09