6 Νοε 2009

Απόσυρση: Στο αέρα 7.000 ιδιοκτήτες οχημάτων

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης η νέα πράξη νομοθετικού περιεχομένου που αφορά στην αναπροσαρμογή των τελών κυκλοφορίας οχημάτων και στη κατάργηση του μέτρου της απόσυρσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 3, το μέτρο της απόσυρσης οχημάτων που προβλέπεται από την πράξη νομοθετικού περιεχομένου στις 16/9/2009 καταργείται.

Τα οικονομικά κίνητρα για την απόσυρση οχημάτων που προβλέπονται στο άρθρο 3 καταβάλλονται εφόσον η διαδικασία απόσυρσης άρχισε πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης της νέας πράξης στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας απόσυρσης θεωρείται η ημερομηνία βεβαίωσης παραλαβής του προς απόσυρσης οχήματος, η οποία εκδίδεται από τα κέντρα ανακύκλωσης της ΕΔΟΕ.

Οι δικαιούχοι οικονομικού κίνητρου αγοράς οχήματος μπορούν να επιλέξουν αντί των προβλεπόμενων ποσών τη χορήγηση δύο ετήσιων καρτών απεριορίστων διαδρομών στα αστικά μέσα μαζικής μεταφοράς και το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ.

Τα τέλη κυκλοφορίας για τα επιβατικά αυτοκίνητα έχουν αναπροσαρμοστεί και σύμφωνα με το άρθρο 6 η προμήθεια του σήματος των τελών κυκλοφορίας θα πραγματοποιείται από πιστοποιημένα σημεία συναλλαγής. Ωστόσο, για τα τέλη κυκλοφορίας για το 2011 θα είναι απαραίτητη η προσκόμιση της κάρτας ελέγχου καυσαερίων του οχήματος. Όσον αφορά στα υβριδικά, ηλεκτρικά και ΙΧ υδρογόνου με κυβισμό άνω των 1929 κυβικών εκατοστών επιβάλλονται εφ’ εξής τέλη κυκλοφορίας, τα οποία ανέρχονται στο ήμισυ των τελών των συμβατικών ΙΧ.

Ως ημερομηνία έναρξης ορίζεται η Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2009, ωστόσο πρέπει αναφέρουμε πως οι σχετικές εξαγγελίας από τον υπουργό Οικονομικών και την υπουργό Περιβάλλοντος έγιναν τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 4 η ώρα το απόγευμα, με αποτέλεσμα περισσότεροι από 7.000 ιδιοκτήτες παλαιών οχημάτων να έχουν μείνει κυριολεκτικά στον αέρα, καθώς απέσυραν τα αυτοκίνητά τους τη συγκεκριμένα ημέρα.

Πηγή: ΗΜΕΡΗΣΙΑ