28 Ιουλ 2008

Εξόφληση χρεών έως 60 δόσεις

Σε ότι αφορά την ρύθμιση για τα ληξιπρόθεσμα χρέη το υπουργείο Οικονομικών θα δώσει την δυνατότητα σε κάθε οφειλέτη του Δημοσίου να εξοφλήσει το χρέος του είτε εφάπαξ είτε μέχρι και σε 60 μηνιαίες δόσεις, με εκπτώσεις επί των προσαυξήσεων κλιμακούμενες αντιστρόφως ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων που θα επιλέγει ο οφειλέτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κάθε οφειλέτης θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει έναν από τους παρακάτω τρόπους για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων χρεών του:

- Σε μία δόση με απαλλαγή από το 80% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

- Μέχρι 6 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή από το 77 % των προσαυξήσεων.

- Μέχρι 10 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή από το 75% των προσαυξήσεων.

- Μέχρι 20 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή από το 70% των προσαυξήσεων

- Μέχρι 24 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή από το 68% των προσαυξήσεων.

- Μέχρι 30 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή από το 65% των προσαυξήσεων.

- Μέχρι 40 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή από το 60% των προσαυξήσεων.

- Μέχρι 48 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή από το 56% των προσαυξήσεων.

- Μέχρι 54 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή από το 53% των προσαυξήσεων.

- Μέχρι 60 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή από το 50% των προσαυξήσεων.

Το συνολικό ποσό κάθε δόσης δεν θα μπορεί να είναι μικρότερο των 150 ευρώ. Παράλληλα, σημαντικά θα είναι τα κίνητρα για την υπαγωγή των οφειλετών στη ρύθμιση αφού εκτός από τον μεγάλο αριθμό των δόσεων και τις εκπτώσεις επί των προσαυξήσεων, ετοιμάζονται διατάξεις που θα προβλέπουν ότι:

1. Σε κάθε οφειλέτη που είναι συνεπής στη ρύθμιση χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας εφόσον έχουν πληρωθεί όλες οι δόσεις της ρύθμισης μέχρι την ημέρα έκδοσής του και εφόσον ο οφειλέτης είναι ενήμερος σε τυχόν άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές.

2. Δεν λαμβάνονται σε βάρος του οφειλέτη που θα ρυθμίσει το χρέος του τα παρακάτω μέτρα:

- Της ποινικής δίωξης λόγω μη καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο.

- Του κλεισίματος των καταστημάτων ή επιχειρήσεων.

- Της προσωπικής κράτησης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη νέα ρύθμιση θα είναι δυνατό να υπαχθούν χρέη που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα τουλάχιστον μέχρι 28/2/2008, χωρίς να αποκλείεται και μεταγενέστερη καταληκτική ημερομηνία.

Πηγή: reporter.gr