24 Ιουλ 2008

Τέσσερα μέτρα για προστασία από «εύκολους» πλειστηριασμούς

Νομοσχέδιο για την προστασία των δανειοληπτών από την τραπεζική αυθαιρεσία, όπου αυτή εντοπίζεται, ετοιμάζει η κυβέρνηση. Και ήδη το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών ξεκινά τον κύκλο των επαφών και «ζυμώσεων» πριν καταλήξει στο τελικό κείμενο. Ιδιαίτερη βαρύτητα, πάντως, θα δοθεί στο κομμάτι των πλειστηριασμών.

Στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ των μέτρων που εξετάζονται για την προστασία των δανειοληπτών, είναι:

1. Η τιμή εκποίησης του ακινήτου να μην είναι μικρότερη από την αντικειμενική αξία του. Με την πρόταση αυτή συμφωνούν οι τράπεζες.

2. Να μην επιτρέπεται ο εκπλειστηριασμός πρώτης κατοικίας εάν το υπόλοιπο του μη εξυπηρετούμενου δανείου είναι μικρότερο των 20.000 ευρώ. Σήμερα, το όριο είναι 10.000 ευρώ.

3. Να δίνεται περίοδος χάριτος στους δανειολήπτες, προκειμένου να επιτύχουν νέο διακανονισμό με την τράπεζα, πριν προχωρήσει στην κατάσχεση του ακινήτου. Το υπουργείο Οικονομίας προτείνει περίοδο χάριτος ενός έτους, αλλά οι τράπεζες επιθυμούν πολύ μικρότερο διάστημα.

4. Να καθιερωθούν κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια για την ομοιόμορφη αντιμετώπιση των χρεών του δανειολήπτη.