28 Ιουλ 2008

Με ελέγχους - εξπρές απειλεί η εφορία

Περισσότερες από 50.000 επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, που έχουν ανέλεγκτες τις χρήσεις της τριετίας 2000 -2002, αναμένεται να περάσουν από τον εξονυχιστικό έλεγχο των φοροελεγκτών, καθώς οι υποθέσεις τους κινδυνεύουν να παραγραφούν στα τέλη του έτους.

Οι εντολές της Κεντρικής Υπηρεσίας είναι ιδιαίτερα αυστηρές, καθώς δεν έχει ανατραπεί η αρνητική πορεία του προϋπολογισμού.

Οι ελεγκτές θα εστιάσουν σε 15 κριτήρια εντοπισμού των ύποπτων για φοροδιαφυγή επιτηδευματιών και των υποθέσεων που παρουσιάζουν μεγάλο φορολογικό ενδιαφέρον ξεκινώντας από όσους έχουν δηλώσει ζημιές, υψηλές δαπάνες ή τζίρους, εξαγωγικές εταιρείες με μεγάλες επιστροφές ΦΠΑ, καθώς και εμπλεκόμενους σε υποθέσεις πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων, κατασχεθέντων και ανεπίσημων βιβλίων αλλά και όσους έχουν εντοπιστεί έστω και μία φορά να μην έχουν υποβάλει στην εφορία περιοδική δήλωση ΦΠΑ.

Επαληθεύσεις

Τα κριτήρια ελέγχου των εκκρεμών υποθέσεων αφορούν επαληθεύσεις (όπως συντελεστής καθαρών κερδών, πιστωτικά υπόλοιπα ΦΠΑ, απώλεια βιβλίων), αλλά και καινοτομικούς παράγοντες (όπως νομιμότητα σύστασης εταιρείας, έλεγχος κοινοπραξιών), αξιοποίηση τραπεζικών στοιχείων για διασταυρώσεις και παρατηρήσεις ορκωτών λογιστών. Συγκεκριμένα υπό έλεγχο βρίσκονται:

1 Ουσιαστικές παραβάσεις του ΚΒΣ ή δελτία πληροφοριών ή άλλα στοιχεία φοροδιαφυγής.

2 Μη υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ ή άλλων φορολογιών.

3 Μεγάλες και αδικαιολόγητες επιστροφές ΦΠΑ.

4 Κατασχέσεις βιβλίων και στοιχείων.

5 Απώλεια βιβλίων και στοιχείων ή φορολογικών ταμειακών μηχανών ή μηχανισμών.

6 Μεγάλα ποσά δαπανών που δηλώνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες.

7 Καθαρά κέρδη που δεν προσδιορίστηκαν με βάση τις φορολογικές διατάξεις.

8 Αδικαιολόγητη διαφορά μεταξύ δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και δηλώσεων ΦΠΑ.

9 Ζημιά που δηλώθηκε από επιχείρηση ή ελεύθερο επαγγελματία έστω και σε μία από τις εκκρεμείς φορολογικές περιόδους.

10 Χαμηλός συντελεστής μικτού και καθαρού κέρδους.

11 Χρήση αναπτυξιακών νόμων.

12 Απαλλαγή από ΦΠΑ.

13 Υπέρογκα ποσά ενδοκοινοτικών συναλλαγών που εμφανίζονται στον πρώτο χρόνο λειτουργίας της επιχείρησης.

14 Δηλώσεις με τα μεγαλύτερα εισοδήματα που επίκειται ο χρόνος παραγραφής.

15 Δηλώσεις με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα εισοδήματα από κάθε κατηγορία.

Συνοπτικά

Οι έλεγχοι θα γίνονται με διαδικασίες «εξπρές», τυχαίο δείγμα έως 10% των επιλεγόμενων για έλεγχο υποθέσεων θα λαμβάνεται από υποθέσεις επιτηδευματιών των οποίων ο ΑΦΜ λήγει σε 2.

Κατά τη διαδικασία οι ελεγκτές θα ερευνούν το ταμείο και τα αξιόγραφα των μεγάλων επιχειρήσεων για διάστημα 10 ημερών σε κάθε χρήση, τις πωλήσεις και αγορές ενός μηνός κάθε διαχειριστικής περιόδου, φορολογικές παραβάσεις ή άλλα έγγραφα ή στοιχεία από τα οποία προκύπτει φοροδιαφυγή, πληροφορίες και στοιχεία για εκδότες πλαστών ή εικονικών καθώς και λήπτες εικονικών φορολογικών στοιχείων, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών χωρίς αξιόλογα αποθέματα, κάθε δαπάνη που υπερβαίνει τις 100.000 δραχμές ή τα 294 ευρώ, όλες τις δαπάνες των ελεύθερων επαγγελματιών ανεξαρτήτως ποσού, τα καθαρά κέρδη των τεχνικών επιχειρήσεων, καθώς και δαπάνη που υπερβαίνει τις 300.000 δραχμές ή τα 881 ευρώ για τα βιβλία Γ' κατηγορίας.

Αν το αποτέλεσμα του ελέγχου δεν αμφισβητηθεί ή υπάρξει συμβιβασμός ο φορολογούμενος καταβάλλει αμέσως ή το αργότερο σε δυο ημέρες το 20% των ποσών φόρων, τελών, εισφορών και προστίμων που θα καταλογιστούν ενώ το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται σε 18 ισόποσες μηνιαίες δόσεις για οφειλή μέχρι 200.000 ευρώ ή 24 δόσεις άνω των 200.000 ευρώ.

Το ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 300 ευρώ, εκτός από την τελευταία.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ