26 Ιουλ 2008

ΕΛ.ΤΑ.: Πληρωμή τέλους για το κτηματολόγιο

Η πληρωμή του πάγιου τέλους κτηματογράφησης για τους υπόχρεους να δηλώσουν την ακίνητη περιουσία τους στο Εθνικό Κτηματολόγιο μπορεί να γίνεται πλέον και μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

Σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση που υπέγραψαν τα ΕΛ.ΤΑ. με την «Κτηματολόγιο Α.Ε.», οι πολίτες μπορούν να εξυπηρετούνται μέσα από ένα επιλεγμένο δίκτυο 257 αυτοματοποιημένων ταχυδρομικών καταστημάτων σε ολόκληρη τη χώρα χωρίς καμία επιβάρυνση.

Επισημαίνεται ότι για τη διευκόλυνση των πολιτών τα ταχυδρομικά καταστήματα, στα οποία μπορεί να πληρωθεί το τέλος κτηματογράφησης, φέρουν ειδική σήμανση.

Η πληρωμή του παγίου τέλους κτηματογράφησης θα πραγματοποιείται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2008 που είναι και η καταληκτική ημερομηνία για τις δηλώσεις της ακίνητης περιουσίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται χωρίς χρέωση στο τηλέφωνο 800 11 82000 και στο site των ΕΛ.ΤΑ. http://www.elta.gr /