3 Νοε 2009

Η νέα έκτακτη εισφορά των επιχειρήσεων

Εκτακτη εισφορά 5% επί των κερδών τους θα κληθούν να πληρώσουν 140 επιχειρήσεις με κέρδη 5-10 εκατ. ευρώ,

εισφορά 7% θα πληρώσουν 85 επιχειρήσεις που δήλωσαν κέρδη 10-25 εκατ. ευρώ και

10% επί των κερδών τους, 80 επιχειρήσεις που είχαν κέρδη άνω των 25 εκατ. ευρώ.