27 Μαρ 2009

Συνταξιοδότηση γυναικών: 16 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ


1Τι αποφάσισε χθες το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο;

«Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάσισε ότι αντιβαίνει στο Κοινοτικό Δίκαιο η διαφορετική μεταχείριση των φύλων ως προς την ηλικία συνταξιοδότησης και την ελάχιστη προαπαιτούμενη υπηρεσία, βάσει του ελληνικού συστήματος πολιτικών και στρατιωτικών συντάξεων».

2
Και τι σημαίνει
αυτό;

Περισσότερα....