23 Μαρ 2009

Κεφαλικός φόρος: Ερχεται πριν από το Πάσχα

Πασχαλινό «δώρο» σε 128.000 φορολογούμενους ετοιμάζεται να στείλει η Εφορία. Μέσα στις επόμενες 2-3 εβδομάδες η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων θα αρχίσει να ταχυδρομεί στους φορολογούμενους με εισοδήματα άνω των 60.000 ευρώ τα ειδικά σημειώματα για την καταβολή της έκτακτης εισφοράς η οποία ανάλογα με το ύψος του δηλωθέντος εισοδήματος κυμαίνεται από 1.000 έως 5.000 ευρώ.

Εντός της εβδομάδας το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομίας καταθέτει στη Βουλή τη διάταξη για την επιβολή του κεφαλικού φόρου ο οποίος διαμορφώνεται ως εξής:

- 1.000 ευρώ για 60.000 φορολογούμενους που δηλώνουν συνολικό ατομικό εισόδημα από 60.000 έως 80.000 ευρώ.

- 2.000 ευρώ για 26.000 φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν συνολικό ατομικό εισόδημα από 80.000 έως 100.000 ευρώ.

- 3.000 ευρώ για 24.000 φορολογούμενους που δηλώνουν συνολικό ατομικό εισόδημα από 100.000 έως 150.000 ευρώ.

- 5.000 ευρώ για 18.000 φορολογούμενους που δηλώνουν συνολικό ετήσιο εισόδημα άνω των 150.000 ευρώ.

Για την επιβολή του κεφαλικού φόρου θα ληφθούν υπόψη τα εισοδήματα που δήλωσαν τα φυσικά πρόσωπα (μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, εμποροβιοτέχνες, εισοδηματίες, αγρότες) το οικονομικό έτος 2008 δηλαδή τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2007. Η καταβολή της έκτακτης εισφοράς θα γίνει σε δόσεις. Στο σύνολο των δηλωθέντων εισοδημάτων συμπεριλαμβάνονται και τα αυτοτελώς φορολογούμενα εισοδήματα (ειδικά επιδόματα, τόκοι καταθέσεων, ομολόγων κ.λπ) και τα φοροαπαλλασσόμενα (κέρδη από μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια κ.λπ.).

Περαίωση

Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή και η διάταξη για την παράταση της ρύθμισης περαίωσης των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων της περιόδου 2000-2006. Η παράταση κρίνεται αναγκαία καθώς εκτιμάται ότι εκκρεμεί η αποστολή περίπου 200.000 σημειωμάτων σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Με βάση τα σημειώματα που εκδόθηκαν έως το τέλος Φεβρουαρίου, περίπου 8 στους 10 επιτηδευματίες αποδέχθηκαν τη ρύθμιση. Οι φόροι που βεβαιώθηκαν ξεπερνούν το 1,3 δισ. ευρώ και μέχρι στιγμής έχουν εισπραχθεί περίπου 700 εκατ. ευρώ.