29 Μαρ 2009

Μπαράζ ελέγχων για όσους εκδίδουν αθεώρητα στοιχεία

ΣTO στόχαστρο της εφορίας μπαίνουν οι επιτηδευματίες οι οποίοι τηρούν αθεώρητα στοιχεία. Το Yπουργείο Οικονομικών έχει επιστήσει την προσοχή των ΔΟΥ ότι λόγω ίσης μεταχείρισης με τους επιτηδευματίες οι οποίοι τηρούν θεωρημένα στοιχεία, θα πρέπει και όσοι εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες της νομοθεσίας για έκδοση αθεώρητων στοιχείων να ερευνάται αν είναι συνεπείς ή όχι στις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Ακόμη περισσότερο δε, καθώς τυγχάνουν του προνομίου του αυτοελέγχου (στο τέλος του πέμπτου μήνα κάθε νέου διαχειριστικού έτους. Μάλιστα, στην περίπτωση που δεν είναι συνεπείς, τους παρέχεται η ευχέρεια να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους αυτές με κάθε νόμιμο τρόπο το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου –έκτου– μήνα χωρίς καμία συνέπεια).

Περισσότερα...