17 Μαρ 2009

Εγχειρίδιο του Υπ. Οικονομικών με τα συνηθέστερα ερωτήματα και απαντήσεις σε θέματα φορολογίας

Εγχειρίδιο με τα συνηθέστερα ερωτήματα πολιτών και των αντίστοιχων απαντήσεων σε θέματα φορολογίας εισοδήματος, φορολογίας κεφαλαίου, φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), κώδικα βιβλίων και στοιχείων (Κ.Β.Σ.), είσπραξης δημοσίων εσόδων, τελών και ειδικών φορολογιών, φορολογικών ελέγχων και μητρώου εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών:


ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ