28 Μαρ 2009

Αμεσες διασταυρώσεις στα στοιχεία που υποβάλλονται μέσω του ΤΑΧΙSnet

Αμεσες διασταυρώσεις στα στοιχεία που αναγράφονται στις φορολογικές δηλώσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά θα πραγματοποιεί η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, η οποία από χθες έθεσε σε λειτουργία το σύστημα ΤΑΧΙSnet προκειμένου και εφέτος περισσότεροι από 600.000 φορολογούμενοι να εκπληρώσουν τις φορολογικές υποχρεώσεις τους μέσω Διαδικτύου. Ηλεκτρονικά μπορούν να υποβληθούν τα έντυπα Ε1, Ε2 και Ε3, ενώ με την ίδια διαδικασία μπορεί να συμπληρωθεί και η δήλωση στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9). Η πρόσβαση στις υπηρεσίες είναι εφικτή από τους δικτυακούς τόπους www.gsis.gr και www.taxisnet.gr με την επιλογή «Ε1Ε2Ε3» και «Ε9» αντιστοίχως.

Για τη χρήση των υπηρεσιών είναι απαραίτητη η απόκτηση κωδικών πρόσβασης στο σύστημα Τaxisnet (αν κάποιος είναι ήδη πιστοποιημένος χρήστης δεν χρειάζεται νέους κωδικούς). Στο σύστημα Τaxisnet μπορεί να πιστοποιηθεί κάθε φορολογούμενος, συμπληρώνοντας τη φόρμα εγγραφής που θα βρει ακολουθώντας τη διαδρομή www.taxisnet.gr- «Εγγραφή νέου χρήστη».

Οι ενδιαφερόμενοι που δεν διαθέτουν κωδικούς ή τους έχουν χάσει πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι απαιτείται χρονικό διάστημα 3-5 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της φόρμας εγγραφής ή την αίτηση επαναχορήγησης κωδικών ως την παραλαβή των κωδικών τους.

Υπενθυμίζεται ότι η υποβολή της δήλωσης Ε9 είναι, από το προηγούμενο έτος, ανεξάρτητη από την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Κατά συνέπεια, η ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος δεν απαιτεί ούτε προϋποθέτει την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης Ε9 και αντιστρόφως.