23 Μαρ 2009

Ποιοι θα έχουν ραντεβού με τους ελεγκτές της εφορίας.

1.Μισθωτοί και φυσικά πρόσωπα:

α.Για τις δαπάνες αφαλίστρων ζωής
β. Για τις δαπάνες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

2.Εταιρίες:

α.Ο μονοπρόσωπες ΕΠΕ που αμέσως μετ΄την έναρξη τους παρουσιάζουν μεγάλη συναλλακτικότητα γιατί θεωρούνται ύποτες για έκδοση πλαστών τιμολογίων.

3.Επαγγελματίες,επιχειρήσεις για την απόδοση του ΦΠΑ,όσοι:

α. Εχουν συνεχή πιστωτικά υπόλοιπα ΦΠΑ
β. Δεν αποδίδουν ΦΠΑ πάνω από ένα ποσοστό του τζίρου τους (αυτό το ποσοστό δεν έχει ακόμη προσδιορισθεί).
γ. Δεν υποβάλλουν περιοδικές η εκκαθαριστικές δηλώσεις
δ. Εχουν πολλές και υψηλήας αξίας ενδοκοινοτικές συναλλαγές (?????)
ε. Κατασκευάζουν οικοδομές που υπάγονται στον ΦΠΑ.