16 Μαΐ 2008

10 βήματα για πλήρη κατάργηση του ΚΒΣ

Τέλος στη γραφειοκρατική «οδύσσεια» 1.000.000 επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών επιχειρεί να βάλει η πλήρη κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων που προωθεί το υπουργείο Οικονομικών.


Η κατάργηση των αναχρονιστικών διατάξεων του ΚΒΣ θα γίνει σταδιακά και θα κινείται στη λογική του περιορισμού της ταλαιπωρίας και των επισκέψεων των επιτηδευματιών στις εφορίες, αμβλύνοντας παράλληλα τα σημεία τριβής μεταξύ πολιτών και φορολογικών αρχών.

Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζεται η πλήρη κατάργηση της θεώρησης - διάτρησης των φορολογικών στοιχείων (τιμολογίων, αποδείξεων παροχής υπηρεσιών κ.λπ.), η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων και η καθιέρωση αντικειμενικών κριτηρίων για τη διενέργεια των φορολογικών ελέγχων.

Ηδη, όπως επισημαίνουν αρμόδιοι παράγοντες στο υπουργείο Οικονομικών, έχει χαραχτεί το περίγραμμα των βημάτων που θα προηγηθούν έως την πλήρη κατάργηση του ΚΒΣ.

Τα στάδια
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει χαραχτεί, η κατάργηση θα γίνει σε δέκα φάσεις, από τις οποίες η πρώτη βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και σχετίζεται με τα μέτρα για αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

Τα υπόλοιπα στάδια έως την πλήρη κατάργηση ιεραρχούνται ως εξής:

  • Το δεύτερο στάδιο θα βασίζεται στην υλοποίηση αντικειμενικών κριτηρίων διενέργειας φορολογικών ελέγχων, τα οποία βρίσκονται επί το παρόντος στο στάδιο του σχεδιασμού.
  • Στο τρίτο στάδιο θα γίνει πράξη η απλοποίηση όλων των φορολογικών εντύπων και πρωτίστως των δηλώσεων του ΦΠΑ για την καλύτερη εξυπηρέτηση των υπόχρεων.
  • Στο τέταρτο στάδιο θα προωθηθεί η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για πραγματοποίηση όλων των συναλλαγών με ηλεκτρονικό τρόπο και η προεργασία γι αυτό το στάδιο αναμένεται μακρά.
  • Το πέμπτο στάδιο θα περιλαμβάνει και την ολοκλήρωση του κύκλου που έχει ανοίξει από ετών για ηλεκτρονική υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων.
  • Στο έκτο στάδιο θα επιδιωχθεί η ηλεκτρονική σήμανση των φορολογικών στοιχείων.
  • Το έβδομο στάδιο θα βασιστεί στην υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και επιμόρφωση των στελεχών του ελεγκτικού μηχανισμού.
  • Το όγδοο στάδιο θα προβλέπει την ολοκλήρωση ενός πάγιου και σταθερού συστήματος φορολογικών ελέγχων.
  • Στο ένατο στάδιο θα καταργηθεί πλήρως ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων για τις μεγάλες επιχειρήσεις.
  • Με το δέκατο και τελευταίο στάδιο, η Ελλάδα θα εναρμονιστεί με τις υπόλοιπες χώρες του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ενωσης και θα καταργήσει πλήρως όλο το πλέγμα των τυπολατρικών και αναχρονιστικών διατάξεων που επιβάλλει περιορισμούς και παγίδες στον τρόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.
ΕΘΝΟΣ