18 Μαΐ 2008

Τι αλλάζει στην αγορά εργασίας

Νέο τοπίο διαμορφώνεται στην αγορά εργασίας, με την απελευθέρωση της παροχής υπηρεσιών και την απελευθέρωση επαγγελμάτων, την απλούστευση των διαδικασιών άσκησης επαγγέλματος και τη θέσπιση του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων που προωθεί η ΕΕ. Οι μεταβολές αυτές, σε συνδυασμό με την «ευελιξία στην αγορά εργασίας με ασφάλεια», θα αλλάξουν εντελώς το τοπίο της εργασίας στην Ελλάδα. Είναι ζήτημα μηνών.

Οταν σε λίγους μήνες θα έχει ολοκληρωθεί η κατάρτιση των σχεδίων νόμων που επεξεργάζεται η κυβέρνηση, θα αντιληφθούμε όλοι ότι ένας Ιρλανδός, Πολωνός, Λιθουανός ή οποιοσδήποτε άλλος πολίτης της ΕΕ θα μπορεί να ασκεί στην Ελλάδα οποιοδήποτε επάγγελμα με τις ίδιες ακριβώς προϋποθέσεις που το ασκεί και ο Ελληνας. Παράλληλα, ο Ελληνας θα μπορεί να ασκεί χωρίς εμπόδια το επάγγελμά του στην Ουγγαρία, στην Εσθονία ή στην Πορτογαλία υπό τις ίδιες προϋποθέσεις που το ασκεί και ο Ούγγρος, ο Εσθονός ή ο Πορτογάλος.

Για να πραγματοποιηθεί αυτός ο στόχος της ΕΕ πρέπει όλα τα κράτη-μέλη να ιδρύσουν και να θέσουν σε λειτουργία τα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ), από τα οποία ο Πολωνός, ο Βούλγαρος ή ο Ρουμάνος θα ενημερώνονται, από τη χώρα τους, για το πώς μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμά τους στη δική μας χώρα. Ταυτόχρονα (και αυτό είναι εξίσου σημαντικό) θα μπορούν μέσω των ΕΚΕ να προμηθεύονται όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά και δικαιολογητικά για την άσκηση του επαγγέλματός τους, τα οποία θα πρέπει φυσικά να είναι τα ίδια με εκείνα που προμηθεύεται ο Ελληνας για την άσκηση του ίδιου επαγγέλματος.

Με άλλα λόγια, όπως σήμερα κάποιος κάτοικος της Πελοποννήσου μπορεί να ασκήσει το επάγγελμά του στη Στερεά Ελλάδα ή στην Ηπειρο, θα μπορεί και οποιοσδήποτε πολίτης της ΕΕ να ασκεί το επάγγελμά του σε οποιαδήποτε χώρα-μέλος της ΕΕ. Βέβαια, στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες-μέλη της ΕΕ υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί «τοπικού χαρακτήρα» για ορισμένα επαγγέλματα (π.χ., δικηγόροι, συμβολαιογράφοι), αλλά και αυτοί θα καταργηθούν ως συνέπεια των καταργήσεων από χώρα-μέλος σε άλλη χώρα-μέλος.

* Για αλλοδαπούς

Παράλληλα, θα καταργηθούν όλοι οι περιορισμοί ανά περιοχή στην έκδοση αδειών άσκησης επαγγέλματος, αλλά και οι περιορισμοί που αναφέρονται σε αλλοδαπούς. Στο «Γενικό πρόγραμμα για την κατάργηση των περιορισμών στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών» της ΕΕ αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι πρέπει να καταργήσουν οι «27» όλους τους περιορισμούς που εξαρτούν την παροχή υπηρεσιών από άδεια ή από την έκδοση ενός εγγράφου, όπως για παράδειγμα δελτίο ταυτότητας αλλοδαπού εμπόρου, ή που εξαρτούν την παροχή υπηρεσιών από την προηγούμενη συμπλήρωση ορισμένου χρόνου διαμονής ή τη συμπλήρωση πρακτικής άσκησης στη χώρα υποδοχής. Παράλληλα θα πρέπει να καταργηθούν οι περιορισμοί που αφορούν τους αλλοδαπούς που παρακωλύουν τις δυνατότητες εφοδιασμού ή διάθεσης καθιστώντας την παροχή υπηρεσιών για αυτούς επαχθέστερη ή δυσκολότερη.

Ιδιαίτερη μέριμνα για την κατάργηση οποιασδήποτε άνισης μεταχείρισης των αλλοδαπών υπάρχει με τη διάταξη για τη χορήγηση πάσης μορφής αδειών. Ειδικότερα, αναφέρεται ότι πρέπει να καταργηθούν οι πρακτικές που εξαρτούν τη χορήγηση της αιτούμενης άδειας για την παροχή υπηρεσιών από συμπληρωματικές προϋποθέσεις και εκείνες που περιορίζουν ή απαγορεύουν το δικαίωμα συμμετοχής σε κοινωνικές ασφαλίσεις και ιδιαίτερα την ασφάλιση ασθενείας, ατυχημάτων, αναπηρίας, γήρατος και οικογενειακών επιδομάτων.

Τα ανωτέρω θα ισχύουν φυσικά και για τους Ελληνες οι οποίοι δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στο μέλλον σε άλλη χώρα-μέλος της ΕΕ. Για τον λόγο αυτόν το υπουργείο Οικονομίας σε συνεργασία με τα άλλα κατά περίπτωση συναρμόδια υπουργεία θα δώσει έμφαση, επικοινωνιακά, στο γεγονός ότι με την απελευθέρωση των υπηρεσιών και των επαγγελμάτων θα μπορέσουν και οι Ελληνες να επωφεληθούν σημαντικά, αφού θα δραστηριοποιούνται «άνευ εμποδίων» στις άλλες χώρες-μέλη της ΕΕ.