19 Μαΐ 2008

Απασχόληση προσωπικού κατά το Σάββατο από επιχείρηση με πενθήμερο σύστημα.

Εφόσον η Σ.Σ.Ε ή Δ.Α ή οι διατάξεις του νόμου ορίζουν για το συγκεκριμένο κλάδο σύστημα πενθήμερης απασχόλησης,απαγορεύεται η απασχόληση το Σάββατο (ως έκτη ημέρα εργασίας),καθώς η ημέρα αυτή θεωρείται ως εβδομαδιαία ημέρα ανάπαυσης του προσωπικού,οπότε η απασχόληση του είναι παράνομη.Οσον αφορά την αμοιβή της συγκεκριμένης ημέρας δεν θεωρείται ουτε υπερεργασιακή,ούτε υπερωριακή απασχόληση (Ν.3385/2005 άρθ.1) αλλά η αμοιβή της θα γίνεται σύμφωνα με τις αρχές του αδικαιολόγητου πλουτισμού (αρθρο 904 Α.Κ) κατά την νομολογία του Αρείου Πάγου (1017/95,1164/95) και σύμφωνα με το υπ'αριθ. 2294/4-5-2001 έγγραφο του Υπουργείου Απασχόλησης με βάση το καταβαλόμενο ωρομίσθιο,όχι όμως προσαυξημένο λόγω υπερεργασίας η υπερωρίας.

Να αναφερθεί επίσης,ότι σε περίπτωση απασχόλησης κατά το Σάββατο,στην εξεταζομένη περίπτωση,προβλέπονται ποινικές και πειθαρχικές κυρώσεις που επιβάλονται από το Σ.ΕΠ.Ε σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17 τυ Ν.2639/1998,όπως αυτά τροποποιήθηκαν με το άρθρο 3 του Ν.3385/2005.

Τέλος,σε περίπτωση απασχόλησης του προσωπικού κατά την έκτη ημέρα ανάπαυσης,δεν δικαιούται ο εργαζόμενος αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης την επόμενη εβδομάδα (Α.Π 878/99,Εφ.Αθ.8268/95,Α.Π4483/05,3640/04).