5 Μαΐ 2008

Προς τους επισκέπτες του ιστολογίου μου

Οποιος από τους επισκέπτες του ιστολογίου μου,και μάλλον νέος συνάδελφος επιθυμεί να θέσει ερωτήματα λογιστικών,φορολογικών ,εργατικών θεμάτων,κλπ,μπορεί να τα θέτει στο ΒΗΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ,που βρίσκεται πάνω από το ρολόι δεξιά,ανεξάρτητα βαθμού σημαντικότητας και ανεξάρτητα αν το ερώτημα αυτό έχει ήδη απαντηθεί.Το κάθε ερώτημα,όσες φορές και αν έχει απαντηθεί και όσο ασήμαντο να είναι ,θα απαντηθεί.Ευελπιστώ στις απαντήσεις των καλών συναδέλφων που παρακολουθούν το ιστολόγιο μου.Αν το ερώτημα δεν λάβει απάντηση από αυτούς τότε θα απαντηθεί από εμένα και θα προσπαθήσω να δώσω σωστή απάντηση,μεταχειριζόμενος όλες τις μεθόδους,που θα έκανα και ο ίδιος για τον εαυτό μου.(τηλέφωνα προς τις υπηρεσίες,ερωτήματα,προσωπική παρουσία στα υπουργεία,μελέτη βιβλίων ,νόμων κι αποφάσεων).Αλλά πιστεύω ότι οι καλοί φίλοι και έμπειροι συνάδελφοι θα ανταποκριθούν

Αν το ερώτημα έχει απαντηθεί παλιά,τότε εγώ θα του παραθέσω την σωστή απάντηση από την παλιά δημοσίευση,χωρίς το άκρως ενοχλητικό: ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΕΧΕΙ ΑΠΑΝΤΗΘΕΙ ΑΝΕΤΡΕΞΕ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.

Όπως οι περισσότεροι γνωρίζετε,αυτή η προσπάθεια μου είναι άκρως ερασιτεχνική.

Για να κατανοήσετε το πόσο ερασιτεχνική είναι ,αρκεί να σας πώ ότι οι γνώσεις μου στους Η/Υ είναι ελάχιστες και θα ήμουν ευγνώμων για οποιαδήποτε υπόδειξη η συμβουλή σας.

Επομένως σε αυτή την πρώτη προσπάθεια μου,μην έχετε απαιτήσεις.Και αυτά που δημιούργησα είναι αρκετά.

Θα προσπαθώ καθημερινά να γίνομαι καλλίτερος.Σας το υπόσχομαι.