17 Μαΐ 2008

Πρόστιμα σε τράπεζες

Πρόστιμα συνολικού ύψους ενός 1,73 εκατομμυρίων ευρώ επέβαλε σε 19 Πιστωτικά Ιδρύματα, η Τράπεζα της Ελλάδος.

Για πρώτη φορά η Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε και τα ονόματά τους.

Ορισμένες από αυτές χρέωναν έξοδα και προμήθειες κατά παρέκκλιση των διατάξεων που ισχύουν, ενώ άλλες δεν παρείχαν σαφή ενημέρωση.

Τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν
:

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. € 115.000

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. € 85.000

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. € 60.000

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. € 175.000

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ € 60.000

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. € 160.000

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ ΠΕ. € 50.000

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Τ.Ε. € 140.000

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. € 50.000

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. € 160.000

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ € 25.000

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. € 25.000

ΤΡΑΠΕΖΑ PRΟΒΑΝΚ Α.Ε. € 50.000

ΑSPIS BANK Α.Τ.Ε. € 95.000

ΒΝP PARIBAS € 30.000

CITIBANK INTERNATIONAL PLC € 50.000

FBB ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. € 50.000

HSBC BANK PLC € 30.000

MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. € 90.000