5 Μαΐ 2008

Τα 12 λάθη της δήλωσης που κοστίζουν ακριβά.

Η ώρα της εφορίας έφτασε για περίπου 3,5 εκατομμύρια μισθωτούς και συνταξιούχους. Από σήμερα και μέχρι τις 2 Ιουνίου αυτοί οι φορολογούμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τη φορολογική τους δήλωση ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου.

Για να αποφύγετε τα λάθη που κοστίζουν σε χρήμα, αλλά και τις άσκοπες επισκέψεις στην εφορία για διορθώσεις ή για προσκόμιση δικαιολογητικών, πριν υποβάλετε τη φορολογική σας δήλωση ελέγξτε την και προσέξτε μήπως έχετε παραλείψει να συμπληρώσετε τους κωδικούς που μπορεί να σας απαλλάξουν από τον έλεγχο του «πόθεν έσχες» και να σας περιορίσουν τη φορολογική επιβάρυνση:

1. Γράψτε σωστά και πλήρη τα στοιχεία σας και της συζύγου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΑΦΜ, αριθμό ταυτότητας).
2. Γράψτε οπωσδήποτε το τηλέφωνό σας στον πίνακα 1 για να μπορεί να σας βρει ο υπάλληλος.
3. Αν η σύζυγος δεν έχει ΑΦΜ, αφήστε κενό το σχετικό τετραγωνίδιο (μη γράψετε αριθμό ταυτότητας).
4. Χωρισμένοι, ανύπαντροι, χήροι δεν σημειώνουν την ένδειξη έγγαμος.
5. Διαζευγμένοι και χήροι υποβάλλουν ξεχωριστές δηλώσεις, όπως και σε περίπτωση διάστασης.
6. Ανύπαντρη ή χήρα γυναίκα συμπληρώνει τα στοιχεία της δήλωσής της στη στήλη «Υπόχρεου» και όχι «Της συζύγου».
7. Ελέγξτε όλα τα δικαιολογητικά που πρέπει να ανταποκρίνονται σε κάθε δαπάνη ή εισόδημα.
8. Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τη φορολογική δήλωση πρέπει να είναι διατυπωμένα στην ελληνική γλώσσα. Εάν έχουν εκδοθεί σε άλλη γλώσσα, πρέπει να είναι μεταφρασμένα από οποιαδήποτε αρχή που έχει σχετικό δικαίωμα.
9. Επισυνάψτε τα δικαιολογητικά αγοράς όπως τιμολόγια για αγορά αυτοκινήτου, φωτοαντίγραφο συμβολαίου αγοράς ακινήτου κ.λπ. καθώς και τις αποδείξεις που μαζέψατε από την 1η Αυγούστου 2007 από ταβέρνες, εστιατόρια, κομμωτήρια, ωδεία, σχολές χορού, κολυμβητήρια, ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, ξυλουργούς, ελαιοχρωματιστές κ.λπ.
10. Για τα πρόσωπα που γράφονται για πρώτη φορά στη φορολογική δήλωση πρέπει να υποβληθεί ληξιαρχική πράξη ή βεβαίωση που να αποδεικνύει το γεγονός. Τέτοια πρόσωπα μπορεί να είναι η σύζυγος, οπότε χρειάζεται η ληξιαρχική πράξη γάμου, ή τα παιδιά, οπότε χρειάζεται να υποβληθεί ληξιαρχική πράξη γέννησης.
11. Η δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων περιορίζεται με την προσκόμιση στοιχείων από πώληση άλλου περιουσιακού στοιχείου ή λήψη δωρεάς ή γονικής παροχής ή κερδών λαχείων ή υπόλοιπα εισοδημάτων προηγούμενων ετών.
12. Ελέγξτε αν στη βεβαίωση αποδοχών ο παρακρατούμενος φόρος είναι κατά 1,5% χαμηλότερος από τον αναλογούντα.

Εκκαθάριση
Οι εφοριακοί, που θα παραλάβουν τις φορολογικές δηλώσεις, θα τις ελέγξουν και θα τις αποστείλουν για εκκαθάριση στη Γ.Γ.Π.Σ. Αν από την εκκαθάριση προκύψει επιστροφή φόρου, οι φορολογούμενοι θα εισπράξουν τον φόρο είτε από τον τραπεζικό τους λογαριασμό (εφόσον έχει αναγραφεί στο Ε1) είτε με τραπεζική επιταγή.
Οσοι θέλουν να εισπράξουν γρήγορα την επιστροφή φόρου, συμφέρει να υποβάλουν τη δήλωση μέσω Διαδικτύου στη διεύθυνση www.gsis.gr. Ηλεκτρονικά μπορούν να υποβάλουν φορολογική δήλωση οι φορολογούμενοι που ήδη διαθέτουν ή θα προμηθευτούν από το σύστημα κωδικούς πρόσβασης.
Αντίθετα, για όσους προκύπτει πληρωμή επιπλέον φόρου εισοδήματος και θέλουν να καθυστερήσουν τη σχετική πληρωμή, τότε τους συμφέρει να ταχυδρομήσουν τη δήλωση ή να την υποβάλουν αυτοπροσώπως στην εφορία τις τελευταίες ημέρες πριν από την εκπνοή της σχετικής προθεσμίας.
Ο πρόσθετος φόρος εξοφλείται είτε εφάπαξ είτε σε δόσεις (τρεις διμηνιαίες δόσεις αν η εκκαθάριση γίνει μέχρι και τον Ιούλιο, σε δύο αν γίνει Αύγουστο ή Σεπτέμβριο και σε μία δόση από τον Οκτώβριο και μετά). Εκπτωση φόρου 1,5% και μέχρι 118 ευρώ θα έχετε αν υποβάλετε τη δήλωση ηλεκτρονικά.