6 Μαΐ 2008

Πότε υποβάλεται η κοινή φορολογική δήλωση των συζύγων

Σύμφωνα με την αριθ.πρωτ.1031942/566/Α0012/23-3-2001 Απόφαση του Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών:

Η κοινή δήλωση των συζύγων υποβάλλεται αναλόγως των εισοδημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτή και του Α.Φ.Μ. του συζύγου. Από την § 2 του άρθρου 61 και την § 1 του άρθρου 62 του Κ.Φ.Ε. προκύπτει ότι η προθεσμία μέχρι την οποία μπορεί να υποβληθεί η κοινή δήλωση των συζύγων καθορίζεται ανάλογα με την κατηγορία (πηγή) των εισοδημάτων που περιλαμβάνονται σʼ αυτή (ανεξάρτητα από το σύζυγο στον οποίο ανήκουν) και με βάση το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. του συζύγου, στο όνομα του οποίου υποβάλλεται η δήλωση.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι:

1.Σε περίπτωση δηλωσης με διαφορετικά εισοδήματα ως ημερομηνία υποβολής της δήλωσης είναι η ημερομηνία που αναφέρεται στην μεταγενέστερη προθεσμία για το δηλωθέν εισόδημα.
Ετσι αν ο σύζυγος είναι επαγγελματίας με τελευταίο νούμερο ΑΦΜ το 1 και η σύζυγος μισθωτός με τελευταίο νούμερο ΑΦΜ το 9,τότε η δήλωση θα υποβληθεί με τις προθεσμίες των δηλώσεων των μισθωτών αλλά με το νούμερο 1 και όχι με το 9.

2.Σε περίπτωση δήλωσης με ιδια εισοδήματα,τότε η δήλωση θα υποβληθεί στις προθεσμίες για τα εισοδήματα αυτά αλλά πάντα σύμφωνα με το ΑΦΜ του συζύγου στο όνομα του οποίου υποβάλεται η δήλωση.