13 Μαΐ 2008

Ενέδρα σε ηλεκτρονικές φορο-δηλώσεις

Ενέδρα έχει στήσει η Εφορία στους φορολογουμένους που θα υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση μέσω Ίντερνετ και θα δηλώσουν υψηλές δαπάνες για ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, ταβέρνες και γυμναστήρια.
Πρόκειται για τις κατηγορίες δαπανών που προστέθηκαν στις εκπιπτόμενες δαπάνες το περασμένο καλοκαίρι και θα δηλωθούν φέτος για πρώτη φορά.
Όσοι φορολογούμενοι δηλώσουν πολύ υψηλές δαπάνες σε αυτές τις κατηγορίες, σε σχέση με το συνολικό δηλωθέν εισόδημά τους, θα κληθούν από την Εφορία προκειμένου να προσκομίσουν τις σχετικές αποδείξεις παροχής υπηρεσιών.
Με βάση τη φορολογική νομοθεσία, όσοι φορολογούμενοι υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση μέσω Ίντερνετ (www. taxisnet.gr) οφείλουν να διακρατήσουν όλα τα δικαιολογητικά (βεβαιώσεις αποδοχών, αποδείξεις δαπανών κ.λπ.) για πέντε χρόνια από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης, προκειμένου να τις προσκομίσουν στην Εφορία εφόσον κληθούν για τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου.
Ο πειρασμός
Φέτος το υπουργείο Οικονομικών επιχειρεί να στείλει ένα ειδικό μήνυμα «φορολογικής συμμόρφωσης» προς τους φορολογουμένους για τις δαπάνες που θα δηλώσουν και οι οποίες αφορούν τις νέες κατηγορίες εκπιπτόμενων δαπανών.
Στο υπουργείο φοβούνται ότι αρκετοί από τους φορολογουμένους που θα υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση μέσω Ίντερνετ θα ενδώσουν στον πειρασμό να δηλώσουν υψηλότερες δαπάνες για αυτές τις νέες κατηγορίες δαπανών σε σχέση με τις πραγματικές, προκειμένου να γλιτώσουν φόρο εισοδήματος. Σημειώνουν ότι ο πειρασμός είναι μεγαλύτερος επειδή το όριο της συνολικής εκπιπτόμενης δαπάνης είναι 20.000 ευρώ (εκπίπτει το 40% του ποσού αυτού από το φορολογητέο εισόδημα) και η μέγιστη έκπτωση φόρου φθάνει τα 3.200 ευρώ.
Πρόσκληση
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι φορολογούμενοι που θα δηλώσουν δαπάνες για τις νέες κατηγορίες εκπιπτόμενων δαπανών, οι οποίες θα ξεπερνούν το 25% του συνολικού δηλωθέντος εισοδήματός τους, θα κληθούν από την Εφορία για την προσκόμιση των σχετικών αποδείξεων.
Έτσι, ο μισθωτός που δήλωσε εισόδημα 20.000 ευρώ και εκπιπτόμενες δαπάνες για επισκευές κατοικίας, εστιατόρια και γυμναστήρια ύψους 5.000 ευρώ κινδυνεύει άμεσα με πρόσκληση στην Εφορία για την προσκόμιση των αποδείξεων.
Έλεγχος
Να σημειωθεί ότι ανεξάρτητα από τα παραπάνω καλούνται για φορολογικό έλεγχο όσοι υποβάλλουν φορολογική δήλωση μέσω Ίντερνετ και λαμβάνουν:
● Πιστωτικό εκκαθαριστικό σημείωμα με επιστροφή φόρου άνω των 1.500 ευρώ. ● Πιστωτικό εκκαθαριστικό σημείωμα και μέσω δαπανών λαμβάνουν ως επιστροφή φόρου άνω του 40% του φόρου που τους αναλογεί.
● Χρεωστικό εκκαθαριστικό και μέσω δαπανών γλιτώνουν άνω του 80% του φόρου που τους αναλογεί.

ΤΑ ΝΕΑ