8 Μαΐ 2008

Διαδικασία αγοράς από το εσωτερικό της χώρας η εισαγωγής από το εξωτερικό επενδυτικών αγαθών,χωρίς την καταβολή ΦΠΑ (Π.2869/87).

Η απόφαση αυτή εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις που ο ΦΠΑ που αναλογεί είναι πάνω από 3.000 ευρώ για κάθε μομονωμένη συναλλαγή.

Ποιες επιχειρήσεις υπάγονται:
Βιομηχανικές,βιοτεχνικές,μεταλλευτικές,λατομικές,ξενοδοχειακές επιχειρήσεις,επιχειρήσεις βιομηχανική έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης,αγροτικές έφόσον εχουν ενταχθεί υποχρεωτικά η προαιρετικά στο κανονικό καθεστώς,τυπογραφεία,ελαιοτριβεία,στούντιο κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών,επιχειρήσεις εκτύπωσης φωτογραφιών,επιχειρήσεις διαλογής,συσκευασίας η τυποπίησης διαφόρων προιόντων,επιχειρήσεις καταψυξης η αφυδάτωσης αγροτικών προιόντων,συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων και μηχανημάτων γενικά,καθώς και τα μηχανουργεία.

Ποιές επιχειρήσεις δεν υπάγονται:
Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών έστω και αν χρησιμοποιούν μηχανικά μέσα π.χ επισκευη μηχανών γραφείων, ηλεκτρικών συσκευών,ρολογιών,υποδημάτων,τα κομμωτήρια τα ινστιτούτα καλλονής οι φωτογράφοι κλπ,ούτε οι εμπορικές επιχειρήσεις η οικοτεχνίες.Επίσης εξαιρούνται τα ενοικιαζόμενα δωμάτια.

Ποιος εξοπλισμός δεν υπάγεται:
Επιβατικά αυτοκίνητα ΙΧ μέχρι 9 θέσεεων,σκάφη αναψυχής,μοτοσυκλέτες,αεροσκάφη κλπ,για τα οποία δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης φπα.Υλικά και εγκαταστάσεις που ενσωματώνονται στα κτίρια κατά την κατασκευή τους κατά τέτοιο τρόπο που δεν μπορούν να αποχωρισθούν από το κτίριο η το κτίσμα χωρίς να προξενηθούν ουσιώδεις βλάβες σε αυτά τα ίδια η στο κτίριο.
Επίσης δεν υπάγονται επιπλα,σκεύη και εξοπλισμός γραφείων.
Επίσης δεν υπάγονται αγαθά με τον όρο της παρακράτησης κυριότητας.

Διαδικασία:
1.Αιτηση
2.Αναλυτικός πίνακας εις διπλούν
3.Υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνεται ότι ο αιτών είναι επενδυτής και σκοπεύει να ιδρύσει,επεκτείνει η εκσυγχρονίσει βιομηχανική,βιοτεχνική κλπ επιχειρηση,ότι δεν πρόκειται για απαλασσομένη επιχείρηση και ότι τα αγαθά του παραπάνω πίνακα είναι απαραίτητα για την επένδυση.
4Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής για τυχόν υποβολή αίτησης η τυχόν υπαγωγή σε αναπτυξιακό νόμο η άλλο καθεστώς εθνικής η κοινοτικής ενίσχυσης της επένδυσης.
5.χορήγηση βεβαίωσης από την ΔΟΥ
6.Μεσα σε ένα μήνα πρέπει να προσκομισθεί το τιμολόγιο στην ΔΟΥ
7.Γνωστοποίηση στην ΔΟΥ του χρόνου χρησιμοποίησης των επενδυτικών αγαθών μέσα σε 10 ημέρες από την εναρξη.