29 Μαΐ 2008

Εφαρμογή διατάξεων άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), όπως ισχύει, στα θαλάσσια ταξί.

ΠΟΛ 1087/2008 ΕΔΩ