22 Μαΐ 2008

Δωράκι σε τράπεζες, ασφαλιστικές

Συνεχίζεται η φορολογική πριμοδότηση τραπεζών και ασφαλιστικών εταιρειών, στις οποίες παρέχεται για ακόμα μία χρονιά το δικαίωμα της έκπτωσης από το φόρο εισοδήματος του παρακρατηθέντος φόρου 10% επί των τόκων των ομολόγων.


Το μπόνους της πλήρους έκπτωσης παρέχεται την τελευταία οκταετία καθώς η κυβέρνηση προωθεί αλλαγές στο σύστημα φορολόγησης των τραπεζών. Η σχετική διάταξη περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για την εισοδηματική πολιτική, που κατατέθηκε στη Βουλή χθες. Στο άρθρο 10 προβλέπεται η παράταση μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2007 της ισχύος των διατάξεων του άρθρου 17 του νόμου 2819/2000 βάσει της οποίας «όταν δικαιούχοι (κομιστές του τοκομεριδίου) των τόκων από ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου είναι τράπεζες ή ασφαλιστικές εταιρείες που λειτουργούν στην Ελλάδα, ο παρακρατηθείς φόρος 10% εκπίπτει εξ ολοκλήρου από το φόρο εισοδήματος που οφείλεται με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος και όχι μόνο το μέρος που αναλογεί στο χρονικό διάστημα που τα νομικά πρόσωπα είχαν στην κυριότητά τους τον τίτλο». Η παράταση του συγκεκριμένου καθεστώτος θεωρήθηκε αναγκαία από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Κι αυτό γιατί όταν διενεργείται μεταβίβαση ομολόγων στη δευτερογενή αγορά και οι τράπεζες ή ασφαλιστικές εταιρείες που αποκτούν τους τίτλους εμφανίζονται ως δικαιούχοι των τόκων κατά το χρόνο εξαργύρωσης των τοκομεριδίων, η παρακράτηση του φόρου ενεργείται στο σύνολο των τόκων και όχι μόνο για το χρονικό διάστημα κατοχής τους, εφόσον κατά το χρόνο μεταβίβασης των τίτλων δεν ενεργήθηκε καμία παρακράτηση.