7 Μαΐ 2008

Έκλεβαν την Εφορία με e-δηλώσεις

Στο δόκανο της Εφορίας έχουν πιαστεί περίπου 1.000
φορολογούμενοι, οι οποίοι φέρονται να έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά φορολογικές δηλώσεις με ψευδή στοιχεία εισοδημάτων.
Πρόκειται κυρίως για φορολογούμενους οι οποίοι, όπως υποστηρίζουν στελέχη του υπουργείου Οικονομικών, υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις μέσω Ίντερνετ, προκειμένου να εισπράξουν επιστροφή φόρου που δεν δικαιούνται ή να αποκτήσουν εκκαθαριστικό σημείωμα το οποίο θα χρησιμοποιούσαν στη συνέχεια για την έκδοση πιστωτικών καρτών ή τη λήψη δανείων. Ήδη τα τμήματα ελέγχου των Εφοριών έχουν λάβει τα στοιχεία τους και έχουν αρχίσει να τους καλούν για φορολογικό έλεγχο.
Το καμπανάκι για τον εντοπισμό των πλαστών φορολογικών δηλώσεων χτύπησε στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) μέσω των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιούσαν οι φορολογούμενοι. Διαπιστώθηκε στη ΓΓΠΣ ότι είχαν υποβληθεί πολλαπλές ηλεκτρονικές αιτήσεις για χορήγηση κωδικών πρόσβασης, στις οποίες είχε δηλωθεί η ίδια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).
Η έκπληξη των ελεγκτών της ΓΓΠΣ έγινε μεγαλύτερη όταν διαπίστωσαν ότι οι φορολογούμενοι είχαν υποβάλει φορολογικές δηλώσεις με σχεδόν τα ίδια οικονομικά στοιχεία. Δηλαδή παρόμοιο ύψος εισοδήματος, παρόμοιο ύψος φόρου που παρακρατήθηκε και παρόμοιο ύψος εκπιπτόμενων δαπανών.
Με επιστροφή
Αξιοσημείωτο ήταν και το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης αυτών των φορολογικών δηλώσεων:
Οι περισσότερες είχαν πιστωτικό εκκαθαριστικό σημείωμα στο οποίο προέκυπτε επιστροφή φόρου κατά τι λιγότερη από τα 1.500 ευρώ. Αυτό, έγινε από τους επιτήδειους προκειμένου να αποφευχθεί ο φορολογικός έλεγχος και η πρόσκλησή τους για την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών. Και αυτό, διότι σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία, όσοι υποβάλλουν φορολογική δήλωση μέσω Ίντερνετ και μετά την εκκαθάρισή τους προκύπτει επιστροφή φόρου άνω των 1.500 ευρώ, καλούνται υποχρεωτικά στην Εφορία για προσκόμιση και έλεγχο των δικαιολογητικών.
Μετά τον εντοπισμό των περίπου 1.000 «ύποπτων» φορολογικών δηλώσεων, τα εκκαθαριστικά που είχαν εκδοθεί ακυρώθηκαν. Ακύρωση σημαίνει ότι εφόσον τα συγκεκριμένα εκκαθαριστικά προσκομιστούν στην τράπεζα, αυτή μπορεί μέσω ειδικής ηλεκτρονικής υπηρεσίας στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ να πληροφορηθεί ότι δεν είναι έγκυρα.

ΤΑ ΝΕΑ 7/5/08