2 Μαΐ 2008

Κωλύματα θεώρησης βιβλίων και στοιχείων.

1.Η ύπαρξη φορολογικών χρεών,καθώς και χρεών από οποιοδήποτε τέλος η εισφορά που βεβαιώνεται ( και εισπράττεται από τις ΔΟΥ),ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο τελικός δικαιούχος πάνω από 6.000 ευρώ χωρίς τις νόμιμες προσαυξήσεςις (μόνο για τα στοιχεία).

2.Η μη υποβολή δηλώσεων απόδοσης οποιουδήποτε παρακρατουμένου η επιρριπτόμενου φόρου,τέλους η εισφοράς από οποιαδήποτε αιτία,ανεξάρτητα από τον τελικό δικαιούχο αυτών (π.χ ΕΛΓΑ) καθώς και δηλώσεων φόρου εισοδήματος (μόνο για τα στοιχεία).

3.Η ύπαρξη μη φορολογικών χρεών βάσει άλλων διατάξεων (π.χ ασφαλιστικά) πάνω από 6.000 ευρώ (για την θεώρηση βιβλίων και στοιχείων).

4.Η ύπαρξη χρεών σε επιμελητήρια ανεξαρτήτως ύψους ποσού (για την θεώρηση βιβλίων και στοιχείων).