28 Μαΐ 2008

Η εφορία θα ζητήσει "εξηγήσεις"

Για εξηγήσεις στην Εφορία θα κληθούν να προσέλθουν όσοι από τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά τις φορολογικές δηλώσεις, αλλά σε αυτές υπάρχουν δεδομένα που προκαλούν ...υποψίες. Οι εν λόγω φορολογούμενοι θα κληθούν να προσκομίσουν και τα έγγραφα παραστατικά στοιχεία με βάση τα οποία μειώνεται ο φόρος.

Σε αυτό το πλαίσιο στην πρώτη προτεραιότητα μπαίνουν οι ηλεκτρονικές δηλώσεις στις οποίες:

* Οι μικροδαπάνες του νοικοκυριού (που ισχύουν μετά την 1η Αυγούστου 2007) υπερβαίνουν το 25% του συνολικού δηλωθέντος εισοδήματος.
* Τα πιστωτικά εκκαθαριστικά με επιστροφή φόρου πάνω από 1.500 ευρώ.
* Πιστωτικά εκκαθαριστικά με επιστροφή φόρου πάνω από το 40% του φόρου που αναλογεί στη βάση της φορολογικής κλίμακας.
* Χρεωστικά εκκαθαριστικά στα οποία οι δηλούμενες δαπάνες μειώνουν το φόρο σε ποσοστό πάνω από το 80% σε σύγκριση με το φόρο που αναλογεί στη βάση της φορολογικής κλίμακας.


ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ