14 Μαΐ 2008

Χρόνος χορήγησης της άδειας των εργαζομένων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν 539/45,οι μισοί τουλάχιστον από τους μισθωτούς της επιχείρησης πρέπει να λαμβάνουν την άδεια μέσα στο χρονικό διάστημα από 1 Μαίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου.
Στην περίπτωση ωστόσο που υπάρχει ενας μόνο εργαζόμενος στην επιχείρηση,ο χρόνος χορήγησης της αδείας προκύπτει κατόπιν συνεννόησης εργαζομένου και εργοδότη.
Στο σημείο αυτό να αναφερθεί,ότι κατά το πρώτο και δεύτερο έτος απασχόλησης επιτρέπεται η τμηματική χορήγηση της αδείας και η καταβολή της αντίστοιχης αναλογίας του επιδόματος αδείας.ΑΠό το τρίτο έτος και μετά η κατάτμηση της χορήγησης αδείας επιτρέπεται κάτω από ορισμένες προυποθέσεις:

α)Οταν υπάρχει σοβαρή η επείγουσα ανάγκη της επιχείρησης η εκμετάλλευσης η του εργοδότη γενικά (π.χ αυξημένες παραγγελίες,αιχμή τουριστικής και εμπορικής κίνησης κλπ).
β)Οταν υπάρχει αίτηση του εργαζομένου για δικαιολογημένη αιτία.

Η τμηματική χορήγηση της αδείας επιτρέπεται και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις,αφού προηγουμένως εγκριθεί από την αρμόδια τοπική Κοινωνική Επιθεώρηση Εργασίας.
Πάντως καμία από τι δύο περιόδους της αδείας δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη από 6 εργάσιμες ημέρες.