8 Μαΐ 2008

Εκπίπτουν οι τόκοι δανείου όταν ο ένας έχει την ψιλή κυριότητα και ο άλλος την επικαρπία επί ακινήτου?

Εκπτωση τόκων ενυπόθηκου δανείου, ισχύει μόνο όταν το δάνειο έχει ληφθεί για αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας. Για την έκπτωση των τόκων από το εισόδημα ή τη μείωση φόρου κατά περίπτωση, απαιτείται ο φορολογούμενος να έχει την πλήρη κυριότητα της πρώτης κατοικίας.