23 Μαΐ 2008

Κοστολογικά στοιχεία για τιμές ή πρόστιμο 30.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις

Με πρόστιμο 30.000 ευρώ θα τιμωρούνται οι επιχειρήσεις που αρνούνται να υποβάλουν κοστολογικά στοιχεία για τις τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών τους στο υπουργείο Ανάπτυξης.

Tην εφαρμογή δύο ακόμη μέτρων, από τη δέσμη των 41, ανακοίνωσε χθες το υπουργείο Ανάπτυξης. Το πρώτο μέτρο αφορά την ανάλυση κοστολογίου από τις υπηρεσίες του ΥΠΑΝ για τη συμμετοχή κάθε κοστολογικού παράγοντα στη διαμόρφωση του τελικού κόστους στη βιομηχανική επεξεργασία/τυποποίηση. Η ΓΓΕ ζήτησε από επιχειρήσεις επισήμως την υποβολή συγκεκριμένων κοστολογικών στοιχείων (υπό μορφή ειδικά διαμορφωμένου πίνακα) για την καλύτερη δυνατή επεξεργασία τους. Έτσι, τυχόν μη συμμόρφωσή τους θα συνεπάγεται όχι μόνο τις κυρώσεις του Αγορανομικού Κώδικα αλλά και ειδικό πρόστιμο, ύψους 30.000 ευρώ με βάση απόφαση του υφυπουργού Ανάπτυξης κ. Βλάχου που υπεγράφη στις 21/5/2008.
Το δεύτερο μέτρο αφορά το Μητρώο Συσκευαστηρίων. Hδη έχουν καταγραφεί στο διαμορφούμενο Μητρώο που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας τα στοιχεία αδειοδοτημένων συσκευαστηρίων για 32 νομαρχίες και συνεχίζουν να έρχονται στοιχεία και για τις υπόλοιπες. Παράλληλα, με έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας προς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ζητείται η καθιέρωση της υποχρέωσης των διακινητών αγροτικών προϊόντων να χρησιμοποιούν μόνο τα συσκευαστήρια που έχουν καταγραφεί στο Μητρώο της ΓΓΒ.