5 Μαΐ 2008

Με 3-4 δικαιολογητικά η σύσταση ΑΕ

Νέο θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση εμπορικών εταιρειών, που φιλοδοξεί να μειώσει δραστικά περισσότερο από 50% τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, αλλά και το κόστος ίδρυσης της νέας εταιρείας αναμένεται να καταθέσει στη Βουλή ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Χρ. Φώλιας.

Η νέα ρύθμιση εισάγει δύο καινοτόμα στοιχεία, την καθιέρωση one stop shop ή Σημείου Υποδοχής στα Επιμελητήρια της χώρας, όπου θα κατατίθενται όλα τα δικαιολογητικά και το Ενιαίο Τέλος Ιδρυσης της εταιρείας, το οποίο ενσωματώνει το σύνολο των τελών, φόρων και εισφορών που προβλέπουν οι ισχύουσες διατάξεις για τη σύσταση ομόρρυθμων (ΟΕ), ετερόρρυθμων εταιρειών, εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και ανωνύμων εταιρειών (ΑΕ).

Στόχος της κυβέρνησης είναι, με τις πολιτικές, η εκπόνηση των οποίων ξεκίνησε στις αρχές του 2007, σε εφαρμογή σχετικών αποφάσεων της Εαρινής Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το 2006, να μειωθούν σε 3-4 οι διαδικασίες που απατούνται για τη σύσταση μίας εμπορικής εταιρείας από 14 ως 18, που είναι σήμερα ανάλογα με τη μορφή της (ΟΕ, ΕΠΕ, ΑΕ κ.λπ.).

Ημερησία 5/5/2008