14 Μαΐ 2008

Φορολογική επιβάρυνση για μεταφορά στεγαστικού!

Εκατοντάδες δανειολήπτες αντιμετωπίζουν τον παραλογισμό της γραφειοκρατίας, καθώς οι εφορίες θεωρούν ότι η μεταφορά δανείου που έχει συναφθεί για αγορά πρώτης κατοικίας σε άλλη τράπεζα συνιστά νέα δανειακή σύμβαση, με αποτέλεσμα να χάνουν την έκπτωση των τόκων από τον φόρο εισοδήματος. Μάλιστα, και ενώ εκπνέουν οι προθεσμίες για την κατάθεση των φορολογικών δηλώσεων οικονομικού έτους 2008, ζητήθηκε από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους να γνωμοδοτήσει επί του θέματος. Αν και η γνωμοδότηση έχει ολοκληρωθεί, ο αρμόδιος υφυπουργός Οικονομικών Αν. Μπέζας ακόμα δεν έχει ενημερωθεί και η «επίσημη εντολή» προς τις εφορίες είναι: «αντιμετωπίστε το θέμα όπως νομίζετε». Με άλλα λόγια, στην ίδια ερώτηση η κάθε εφορία δίνει τη δική της... απάντηση.