4 Μαΐ 2008

Συμπληρωματικός φόρος

Αν στο συνολικό εισόδημα περιλαμβάνεται και εισόδημα από ακίνητα,το ακαθάριστο ποσό αυτού υποβάλεται και σε συμπληρωματικό φόρο,ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή ενάμιση τοις εκατό (1,50%).
Περαιτέρω επιβάλεται αυξημένο ποσό συμπληρωματικού φόρου το οποίο ορίζεται σε ποσοστό 3% στο ακαθάριστο εισόδημα από ακίνητα που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες,εφόσον η επιφάνεια καθεμιάς από αυτές υπερβαίνει τα 300 τετραγωνικά μέτρα.
Το αυξημένο αυτό ποσοστό συμπληρωματικού φόρου επιβάλεται στο ακαθάριστο εισόδημα από εκμισθούμενες κατοικίες.
Το ποσό αυτό του συμπληρωματικού φόρου δεν μπορί να είναι μεγαλύτερο από το ποσό του φόρου που αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισόδημα του φορολογουμένου.